Zarządzenie Wójta Gminy Piszczac
Dodane przez Dorota Marczuk dnia Styczeń 28 2018 22:57:19
Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Rekrutacja do przedszkola

Kryteria w rekrutacji do przedszkola

Wniosek o przyjęcie

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnegoRekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Kryteria w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej