Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Chotyłowie
Dodane przez Dorota Marczuk dnia Luty 29 2016 20:01:28


Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2016/2017.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracja kontunuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w ChotyłowieRodzice ubiegający się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Pierwszym etapem jest złożenie poniższego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego na rok 2016/2017

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce